ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.readytowear.gr (η ‘Ιστοσελίδα’ ή το ‘Ηλεκτρονικό Κατάστημα’) ) ανήκει σε ατομική επιχείρηση με έδρα στην οδός Ιπποκράτους αρ. 167 ΤΚ 11472, Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ 012652379, ΔΟΥ 1134 Χαλανδρίου, τηλέφωνο 695 5404143) (η ‘Εταιρεία’). Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διαθέτει προϊόντα μεταχειρισμένα και καινούρια μέσω Διαδικτύου. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς όλες οι συναλλαγές διέπονται από αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η Ιστοσελίδα δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας.

Πνευματική Ιδιοκτησία 

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση και με οποιοδήποτε μέσο από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τη χρησιμοποιούν για δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, ανήθικο, προξενεί οποιαδήποτε βλάβη και αντιβαίνει με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.

Περιορισμός Ευθύνης 

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ζητείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (ονοματεπώνυμό, διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δώσατε και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών εισάγονται αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον του Paypal, ενώ η Εταιρεία δεν κρατάει κανένα απολύτως στοιχείο αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Διαδικασία Παραγγελίας 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανοί τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η διαδικασία για την πραγματοποίηση της παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ξεκινάει με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα ενημερώνεστε από την Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, θα λαμβάνετε στο e-mail σας αντίγραφο της παραγγελίας σας.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων 

Κάθε προϊόν είναι μοναδικό, όπως ακριβώς αυτό απεικονίζεται και περιγράφεται και δεν διατίθεται σε άλλο μέγεθος ή χρώμα. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας λόγω μη διαθεσιμότητας διατηρούμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε και να μην την εκπληρώσουμε, σε περίπτωση δε που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα θα σας επιστραφεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μέσω του τρόπου πληρωμής που επέλεξε αρχικά ο καταναλωτής.

Τρόποι Πληρωμής 

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι πληρωμής με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι οι ακόλουθοι:

· Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος όπου σε αυτήν την περίπτωση κάθε παραγγελία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 2.000 ευρώ.

· Μέσω PAYPAL

Η αναγραφόμενη τιμή για κάθε προϊόν είναι η τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Tο Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Η αναπροσαρμογή δεν θα αφορά τις παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εάν έχετε ζητήσει πληρωμή με αντικαταβολή αλλά αρνηθείτε την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος και αυτό επιστραφεί σε εμάς σε κάθε επόμενη παραγγελία σας η πληρωμή θα γίνεται μόνο μέσω PAYPAL.

Τρόποι Αποστολής 

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός Ελλάδος με τη χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (Courier) με εκτιμώμενο χρόνο 1 έως 3 εργάσιμων ημερών μετά την παραγγελία. Εάν υπάρξει καθυστέρηση σε κάποια παράδοση για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά στην επιχείρηση ή λόγω ανωτέρας βίας, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Πολιτική Επιστροφών & Αλλαγών 

Εάν για οποιαδήποτε λόγο, ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με το προϊόν που παρέλαβε διατηρείτη δυνατότητα να το επιστρέψει σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του και η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει τα χρήματά τουεντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία, με επιβάρυσνη του καταναλωτή και εφόσον βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Η επιστροφή των χρημάτων, τα οποία κατεβλήθησαν μέσω PAYPAL ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο μέσω PAYPAL ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ενώ η επιστροφή των χρημάτων που κατεβλήθησαν με αντικαταβολή θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του καταναλωτή, τον οποίο θα

δηλώνει στην Εταιρεία, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. Η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο καταναλωτής έχει ήδη εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η δήλωση επιστροφής για οποιαδήποτε αιτία ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στο info@readytowear.gr και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης επιστροφής μόλις την λάβει. Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνει με τη δήλωση επιστροφής του για τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία με δική του επιβάρυνση..

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του και να συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει τα χρήματα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα παραλαβής/αποστολής (ταχυμεταφορέα και τραπεζικά έξοδα) βαρύνουν τον καταναλωτή, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια, την καταστροφή ή χειροτέρευση των επιστρεφόμενων προϊόντων μέχρι την παραλαβή τους από την επιχείρησή μας.

Εάν ο καταναλωτής θελήσει την ακύρωση της παραγγελίας μετά την ολοκλήρωση της και πριν την αποστολή των προϊόντων, ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία μέσω του info@readytowear.gr ή στο τηλέφωνο XXX (ώρες καταστημάτων) και η παραγγελία θα ακυρωθεί εφόσον δεν έχει δοθεί προς παράδοση στον ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θελήσει αλλαγή σε παραγγελία που έχει ήδη εκτελεστεί (έχει δηλαδή λάβει ενημερωτικό e-mail εκτέλεσης της παραγγελίας), τότε ο καταναλωτής θα χρεώνεστε δύο φορές τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η παραγγελία επιστραφεί στην επιχείρησή μας λόγω αδιαφορίας σας να παραλάβετε εγκαίρως και ζητησετε να σας αποσταλεί εκ νέου.

Τροποποίηση Όρων & Προϋποθέσεων 

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων στην ιIστοσελίδα. Οι τροποποιήσεις των όρων δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χρήση Cookies 

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση ενώ αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη και των καταναλωτών των υπηρεσιών της Εταιρείας και δε

δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΕπικοινωνίαΓια οποιαδήποτε επικοινωνία με την Iστοσελίδα παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα η απεθείας στο info@readytowear.gr